top of page

Click on a thought
See how your day changes 

Inspiring words to take to heart and to empower our life. 
Download them and make them your very own.
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
6
7
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
4
17
15
17
15
4
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
2
11
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
SilencBrahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
aBrahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Determination
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Simplicity
Silence
Brahma Kumaris Philippines
Joy
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Gratitude
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
aBrahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Wisdom
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Wisdom
Benevolence
Blessings
Inspiring
Inner Beauty
Companionship
Wisdom
Brahma Kumaris Philippines
Solitude
Renewal
Confidence
Essence-full
Happiness
Transformation
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Pure Feelings
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines
Brahma Kumaris Philippines

How Do I Forgive My Self

 

Emerge your peace, truth, love and joy until the transformation becomes real. A creative contemplative dance by Marge C Enriquez interpreting the book of Dadi Janki

Sweetness

I create a beautiful life by becoming very sweet which helps me experience love.

The Companion

The only companion permanent through time is truth. Like it or not, in this journey, we stand alone. Solitude is never empty.

Pagnilayan sandali

Mga palaisipang masarap pag-isipan. Nagbibigay ng bagong pananaw, nagtanggal ng kaba. Ang isipan nga naman na puno ng katotohan, napapasayaw sa kaligayahan.

Mula sa Puso

 

Ang buhay ay puno ng agam- agam. Marahil ito ay dahil sa pangamba ng sakuna, kahirapan at ng kamatayan. Ang takot at pangamba ay nagsisimula sa maliit na diwa, hanggang sa ito ay lumaki at hindi na nakakayanan ng isipan kung paano ito maiibsan. 

Sama sa usa ka Anghel

Kita adunay lawas ug kalag. Apan ang kalag lamang ang adunay susamang kinaiyahan sa Makagagahom: putli, malinawon, mahigugmaon, malipayon, hupong, adunay kagahom nga mohimo og kaayohan. 

Udok sa Buot

An pagkatakot dae maiiwasan pag an buhay mayong kasiguraduhan. Manlaen-laen na aksidente pwedeng mangyari, may mga mawawaran nin saindang pagrorogaring, an kagadanan pwedeng biriglaan. 

bottom of page